Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5494. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 17918.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 70. in 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02), 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in Uradni list RS, št. 33/01), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), in zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01, 20/02, 64/02, 116/02, 37/03 in 54/03) se prilogi 1 in 2, navedeni v drugem odstavku 1. člena uredbe, v celoti nadomestita s prilogama 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe.
2. člen
V 3. členu se črta besedilo “2 – Ministrstvo za obrambo“ in “4 – Ministrstvo za gospodarstvo“.
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 332-01/2000-11
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0121
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost