Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5407. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 17352.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 8. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 42/85) se v 1. členu za drugim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Za zazidana stavbna zemljišče se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
2. člen
V drugem odstavku 19. člena se 50% zniža na 10% oziroma 2% tako da se odstavek po novem glasi:
»Nezazidana stavbna zemljišča, ki merijo do 10a se ovrednotijo z 10% točk, nezazidana zemljišča nad 10a pa se ovrednotijo z 2% točk določenih po tabeli 1 in 2.«
3. člen
Doda se člen 19b, ki se glasi:
»Sestavni del odloka so karte prostorskih planov Občine Cerkno v digitalni obliki – Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-1990.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 42008-01/2003
Cerkno, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti