Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5405. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice, stran 17350.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99), v skladu z določili uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) je Občinski svet občine Brežice na 9. seji občinskega sveta dne 8. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 113/03) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– posojila,
– posojila v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi,
– subvencioniranje obrestne mere,
– sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest.
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
Sredstva za razvoj se sme dodeliti malim in srednje velikim podjetjem za naslednje namene:
1. spodbujanje začetnih investicij,
2. odpiranje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo,
3. odpiranje nove zaposlitve ali ohranitev obstoječih delovnih mest,
4. udeležbo na sejmih in razstavah,
5. svetovanje, usposabljanje in razširjanje znanja,
pri čemer niso upravičeni do pomoči sektorji transporta, kmetijstva in ribištva za namene iz 1., 2., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka. Pomoč za majhna in srednje velika podjetja v sektorju jeklarstva se lahko dodeli le za svetovalne storitve in udeležbo na sejmih in razstavah.
Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Sredstva za razvoj in pomoč ter upravičeni stroški za dodelitev te pomoči za majhna in srednja velika podjetja so namenjena za:
1. stroške materialnih in nematerialnih investicij
a) stroškov opreme in strojev,
b) stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč ter izdelave projektne dokumentacije,
c) stroške nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov in objektov,
d) stroški nakupa patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk;
2. stroške odpiranja novih delovnih mest povezani z investicijo – stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta povezana z začetno investicijo za obdobje dveh let. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij in biti ustvarjeno v treh letih po dokončani investiciji,
– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi z povprečjem preteklih dvanajstih mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let;
višina pomoči: v višini do 50% upravičenih stroškov;
3. stroški odpiranja nove zaposlitve za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so stroški bruto plač za obdobje dveh let. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene vsaj 2 leti po prejeti pomoči in prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Višina pomoči: v višini do 50% upravičenih stroškov;
4. stroški svetovanja, usposabljanja in razširjanje znanja do višine 50% upravičenih stroškov;
5. za udeležbo na sejmih in razstavah se dodeli za prvo udeležbo v koledarskem letu na določenem sejmu ali razstavi do višine 50% upravičenih stroškov, za vsako nadaljnjo udeležbo v istem koledarskem letu pa 30% upravičenih stroškov: stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Upravičeni stroški začetnih investicij in upravičeni stroški novih delovnih mest se lahko združujejo vendar ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči določene v 3. členu pravilnika.
V primeru subvencioniranja obrestne mere so upravičeni do sredstev za razvoj prosilci, ki so najeli kredit za zgoraj navedene namene.
6. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 301-2/2003-330
Brežice, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti