Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5400. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti, stran 17348.

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ZSOVA, 119/00, 30/01 ZODPM-C in 52/02 ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
1. člen
V sklepu o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti (Uradni list RS, št. 12/01 in 43/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Urad opravlja za Vlado Republike Slovenije naslednje naloge:
1. koordinira oblikovanje politik in pripravo predpisov na področju preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, predvsem pri prenosu predpisov Evropske unije o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali etnično poreklo in o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu;
2. spremlja položaj žensk ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic;
3. z vidika načela enakih možnosti žensk in moških obravnava predpise, akte in ukrepe, ki jih sprejemajo Vlada Republike Slovenije in resorna ministrstva ter h gradivom pred sprejemom podaja mnenja in predloge;
4. sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki jih pripravljajo ministrstva in se nanašajo na ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških;
5. daje Vladi Republike Slovenije in ministrstvom pobude in predloge za ukrepe s področja enakih možnosti žensk in moških ter s področja preprečevanja in odpravljanja diskriminacije;
6. pripravlja analize, poročila in druga gradiva s področja enakih možnosti žensk in moških;
7. spodbuja ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških z informiranjem in osveščanjem;
8. obravnava pobude nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakih možnosti žensk in moških;
9. na podlagi veljavnih predpisov in postopkov zastopa Vlado Republike Slovenije v mednarodnih in regionalnih organizacijah na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških.“.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
Urad vodi direktorica/direktor, ki se imenuje v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev.
Direktorica/direktor je za svoje delo in delo urada odgovorna generalnemu sekretarju/ generalni sekretarki Vlade Republike Slovenije.“.
3. člen
Urad uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, in z določbami tega sklepa najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-19/2000-7
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-1511-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti