Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2003 z dne 18. 12. 2003

Kazalo

5384. Zakon o spremembah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1A), stran 17239.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o nadzoru državne meje (ZNDM-1A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2003.
Št. 001-2210003
Ljubljana, dne 8. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-1A)
1. člen
V zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) se v tretjem odstavku 11. člena besedilo “minister, pristojen za notranje zadeve,” nadomesti z besedo “policija”, besede “na drugi stopnji” pa se črtajo. Besede “Vlada Republike Slovenije” se nadomestijo z besedilom “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve”.
2. člen
V 12. členu se besedilo “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve” nadomesti z besedo “policija”.
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvem stavku besedilo “Minister, pristojen za notranje zadeve,” nadomesti z besedo “Policija”, besedilo “ministrom, pristojnim za finance” pa z besedilom “upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve”. V drugem stavku se besedilo “minister, pristojen za notranje zadeve,” nadomesti z besedo “policija”. Besedilo “ministrom, pristojnim za finance” se nadomesti z besedilom “upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve”, za besedo “in” pa se besedilo “ministrom, pristojnim za promet” nadomesti z besedilom “upravnim organom, pristojnim za letalstvo”. V zadnjem stavku prvega odstavka se besede “na drugi stopnji” črtajo, besede “Vlada Republike Slovenije” pa se nadomestijo z besedilom “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve”.
4. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo “Minister, pristojen za notranje zadeve,” nadomesti z besedo “Policija”, besedilo “ministrom, pristojnim za finance” pa z besedami “upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve”.
V drugem odstavku se za besedama “na letališču” beseda “ali” nadomesti z vejico, za besedo “vzletišču” pa se dodajo besede “ali železniški progi”. Besedilo “minister, pristojen za notranje zadeve,” se nadomesti z besedo “policija”, besedilo “ministrom, pristojnim za finance” se nadomesti z besedilom “upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve”, besedilo “ministrom, pristojnim za promet” pa se nadomesti z besedilom “ministrstvom, pristojnim za promet”.
V petem odstavku se besede “na drugi stopnji” črtajo, besede “Vlada Republike Slovenije” pa se nadomestijo z besedilom “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve”.
5. člen
V drugem odstavku 36. člena se besedilo “minister, pristojen za notranje zadeve,” nadomesti z besedo “policija”.
V petem odstavku se besedilo “ministra, pristojnega za notranje zadeve” nadomesti z besedo “policije”.
V šestem odstavku se besede “na drugi stopnji” črtajo, besede “Vlada Republike Slovenije” pa se nadomestijo z besedilom “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve”.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/91-3/50
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EPA 982-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti