Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5108. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice, stran 15945.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99, 70/00, 51/02 in 94/02 – odl. US) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volilcev, ki so jih dobile na volitvah, in sicer v višini 56 tolarjev mesečno.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
3. člen
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah se sme dodeliti največ 56 tolarjev mesečno na glas volilca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
4. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
5. člen
Sredstva se strankam nakažejo na račune mesečno po dvanajstinah.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice z dne 5. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 20/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2003.
Št. 024-01/03-1
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost