Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5105. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč, stran 15943.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02) ter 10. in 46. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/02 in 40/03) in v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 10. redni seji dne 18. 11. 2003 prejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 34/99) se doda peti odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Tajnik občine mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/03-01
Mirna Peč, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost