Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5103. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2003/2004, stran 15940.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) in 5. člena odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet občine Metlika na 7. seji dne 13. novembra 2003 sprejel
S K L E P
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2003/2004
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2003/2004 znašajo 16,374.621,45 SIT in vsebujejo variabilni del stroškov (porabo kurilnega olja v znesku 11,508.750 SIT) in fiksni del stroškov (električna energija, vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje, izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 4,865.871,45 SIT).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2003 do 15. 5. 2004, in sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici, podpostajah ter posameznih stanovanjih,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2 ogrevalne površine in znaša 51,00 SIT/m2 za mesec november, december, januar, februar, marec in april oziroma 25,50 SIT/m2 za mesec oktober in maj.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem delu po dejanskih stroških, katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono z obrestmi.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za kurilno sezono 2003/2004.
Št. 362-10/03
Metlika, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost