Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5097. Sklep o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 15936.

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl.US, 1/00, 1/00 – odl. US, in 29/03 – odl. US), 7. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 – odl. US), 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 17. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 10. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi višine
najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
1. člen
V sklepu o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00 in 109/01) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 – odl. US – v nadaljevanju: metodologija) s 1. 1. 2004 določi višina najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine razen za najemnike, ki niso socialni upravičenci, pri katerih se upoštevajo naslednje letne stopnje od vrednosti stanovanj (v %):
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se najemnina določi v višini kot je določeno v metodologiji za leto 2004 za upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem in po vrednosti točke 1,92 EUR, ki je veljala do spremembe metodologije po odločbi Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 29/03).«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2004.
Št. 3653-3/00-8
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost