Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi, stran 15935.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 31. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) župan Občine Lendava sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi
pri Lendavi
I
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in v prostorih Vaškega doma Trimlini, v času od 1. 12. 2003 do 3. 1. 2004.
Javna obravnava bo potekala dne 12. 12. 2003 ob 13. uri v veliki sejni sobi Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije ter drugi zainteresirani pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov do konca javne razgrnitve.
II
Občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0029/2003
Lendava, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost