Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5092. Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje, stran 15931.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02 in 117/02) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02) je Občinski svet občine Kočevje na 7. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje
1. člen
V pravilniku o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 44/03) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša količnik za določitev plače 80% količnika za določitev plače župana za poklicno opravljanje funkcije.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40% plače župana, in sicer:
– 20% fiksni del;
– 15% v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 25%,
– za vodenje občinskega sveta (redne ali izredne seje) 20%,
– za koordinacijo delovnih teles 15%,
– za pomoč pri izvrševanju nalog župana 10%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 30%;
– 5% za nadomeščanje župana v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ki pripada v skladu s sklepom občinskega sveta določenemu podžupanu.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblasti, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-3/99-112
Kočevje, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost