Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5089. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 15930.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 103., 189. in 191. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98 in 91/98), 139. člena zakona o splošnem upravnem postopku ((Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 8. seji dne 12. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01 in 78/03) se v 13. členu drugi stavek zadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi odloča pristojni organ Občine Kamnik, s tem da začne oprostitev veljati s 1.1. naslednjega leta.«
2. člen
V 17. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni pristojnemu organu Občine Kamnik posredovati naslednje potrebne pravilne podatke za izračun nadomestila: ime in priimek zavezanca, lastnika oziroma najemnika, točen naziv in naslov, število etaž in površino posameznih delov objekta z navedbo dejavnosti in uporabnika ter spremembe uporabnih površin za bivanje oziroma poslovno dejavnost, vrsto zazidave in leto gradnje.«
3. člen
V 17. členu se za zadnjim stavkom drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Pristojni organ Občine Kamnik po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pridobi naslednje podatke, potrebne za izračun nadomestila: enotno matično številko zavezanca, lastnika oziroma najemnika, davčno številko, lego stavbnega zemljišča, katastrsko občino, parcelno številko, namembnost rabe iz zemljiškega katastra in komunalno opremljenost.«
4. člen
V 17. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci so dolžni v roku 30 dni javiti pristojnemu organu Občine Kamnik vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča oziroma vse spremembe, ki bi utegnile vplivati na višino nadomestila.«
5. člen
1. točka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»ne pošlje pristojnemu organu Občine Kamnik podatkov, ki so potrebni za izračun nadomestila oziroma navaja netočne podatke«.
6. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42008-46/2003-1/4
Kamnik, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost