Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5084. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina, stran 15921.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) župan Občine Ajdovščina sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št. 87/99, 17/03)
I
Javno se razgrne predlog z obveznimi prilogami: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ajdovščina, ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o., Ajdovščina, št. projekta 417/03, november 2003.
II
Javna razgrnitev bo potekala v času od 8. 12. 2003 do 9. 1. 2004 v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina.
Javna obravnava bo potekala 19. 12. 2003 z začetkom ob 16.30 v Domu krajanov, Prešernova 26, Ajdovščina.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Ajdovščina.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 004-1/2002
Ajdovščina, dne 25. decembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost