Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5071. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004, stran 15901.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in v zvezi z 2. členom uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03 in 81/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003 in 2004
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03 in 81/03) se v 2. členu v 2. točki podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 196,195.389 SIT:
– za sprejete obveznosti do 27,289.290 SIT,
– za pogodbene obveznosti iz leta 2002 do 21,369.246 SIT,
– za izvajanje ukrepov hidromelioracije kmetijskih zemljišč do 54,026.558 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 93,510.295 SIT;«.
V 9. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 470,791.667 SIT:
– za sprejete obveznosti do 404,705.015 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 62,065.205 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 4,021.447 SIT;«.
V 10. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 93,545.180 SIT:
– za sprejete obveznosti do 74,053.055 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa v primeru, da so upravičene občine, do 16,992.125 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa v primeru, da je upravičenec kmetija, do 2,500.000 SIT;«.
V 11. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 141,488.728 SIT:
– za sprejete obveznosti do 88,869.900 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen promocije, pomembne za razvoj podeželja, do 15,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 37,618.828 SIT;«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-22
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0285
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost