Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk, stran 15406.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB) in na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 8. seji dne 29. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
V pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
“Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepale pogodbe s pravnimi prednicami Občine Žužemberk, to so s Krajevno skupnostjo Žužemberk, Krajevno skupnostjo Dvor in Krajevno skupnostjo Hinje.
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk originalno pogodbo, sklenjeno med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe in njegova davčna številka,
2. številka pogodbe, datum pogodbe, višina vloženih sredstev,
3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena višina vlaganja.“
2. člen
V pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02) se v vseh členih, kjer se sklicuje na zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) spremeni sklic, ki se po novem glasi na
“Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB).“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-1157
Žužemberk, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost