Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4923. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk, stran 15405.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 26. člena odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01), 63. člena odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) in 49. člena odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 18/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 8. seji dne 29. 10. 2003 sprejel
S K L E P
o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
1. člen
Cene komunalnih storitev se na območju Občine Žužemberk povečajo s 1. 11. 2003, in sicer:
a) cena oskrbe s pitno vodo se za vse uporabnike poveča za 4,11% in znaša po povišanju za gospodinjstva 161,93 SIT/m3 in za ostale uporabnike 233,12 SIT/m3,
b) cena za odvajanje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 4,11% na enotno za vse uporabnike in znaša po povišanju za vse uporabnike 103,26 SIT/m3,
c) cena za čiščenje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 4,11% in znaša po povišanju za vse uporabnike 76,27 SIT/m3,
č) cena za odvoz odpadkov se za gospodinjstva poviša za 4,11% in znaša po povišanju za gospodinjstva 1.303,97 SIT/m3.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003–1154
Žužemberk, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.