Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 15349.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 – ZZ-A, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) in prvega odstavka 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01 in 69/02) se v šesti alinei prvega odstavka 8. člena besedi »zaključni račun» nadomestita z besedama »letno poročilo«.
2. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja Inštitutu prostore za izvajanje dejavnosti.
Inštitut upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
Inštitut mora s sredstvi ustanovitelja ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.«.
3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/2001-4
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0198
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost