Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4659. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o taksi za obremenjevanje vode, stran 14642.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Stojana Vičiča iz Grosuplja na seji dne 16. oktobra 2003
s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/2000 in 49/01) se zavrne.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik kot zavezanec za plačilo vode izpodbija Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (v nadaljevanju: Uredba), predvsem njene 4., 7. in 15. člen. Navaja, da nima priključka na javno vodovodno omrežje, vodo plačuje kot pavšal. Izvajalec javne službe naj bi mu določil pavšal za 55 kubičnih metrov porabljene vode v enem letu, kar naj bi bila tudi osnova za plačilo takse, vendar pobudnik zatrjuje, da je njegova poraba vode manjša od 55 kubičnih metrov. Navaja, da je od javnega podjetja Komunale Grosuplje dobil opomin pred tožbo zaradi neplačane takse. Izpodbijani akt naj ne bi določal merila za vrsto in obseg obremenjevanja vode in naj bi bil zato v neskladju z 80. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32 /93 in nasl. – ZVO).
2. Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Sporni predmet obravnavane zadeve je plačilo takse za obremenjevanje vode na podlagi izpodbijane uredbe. Glede na to, da je Ustavno sodišče v svojih odločitvah že večkrat pojasnilo, kako je treba razlagati 80. člen ZVO (tako npr. v odločbi št. U-I-152/95 z dne 10. 7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in OdlUS VI, 106, v odločbi št. U-I 221/95 z dne 3.7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in OdlUS VI, 99 in v odločbi št. U-I-217/95 z dne 3. 7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in OdlUS VI, 100), Ustavno sodišče ocenjuje, da od rešitve te zadeve, ni pričakovati odločitve pomembnega pravnega vprašanja, zato je pobudo zavrnilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-167/01-9
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti