Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro, stran 14629.

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 9. redni seji dne 26. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro (Uradni list RS, št. 52/03) se spremeni 6. člen, tako da se glasi:
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.132 Sadjarstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
02.020 Gozdarske storitve
14.130 Pridobivanje skrilavca
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
6.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.700 Obdelava naravnega kamna
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.400 Točenje pijač
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
60.230 Drug kopenski potniški promet
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve
2. člen
Ostala določila odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-20/03
Vitanje, dne 26. septembra 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti