Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003

Kazalo

4615. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o higieni živil, stran 14527.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 17. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o higieni živil
1. člen
V pravilniku o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02) se za 32. členom doda nov 32.a člen, ki se glasi:
“32.a člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane (Uradni list SRS, št. 6/90 in Uradni list RS, št. 5/93), pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljanju svojih nalog in nalog v proizvodnji ali prometu v neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št. 35/82) in pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med prevozom (Uradni list SRS, št. 17/85).”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-48/2003
Ljubljana, dne 6. oktobra 2003.
EVA 2003-2711-0050
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost