Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2003 z dne 1. 9. 2003

Kazalo

4043. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 12913.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03 in 81/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) do manj kot 98         84.223 tolarjev
1.4.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) 98 ali več           84.223 tolarjev
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-25
Ljubljana, dne 1. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik