Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003

Kazalo

4017. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, stran 12851.

Na podlagi 35. člena ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 19., 20. in 21. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 56/03) ter v skladu z uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00 in 60/01) in uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) je uprava javnega sklada, po predhodnem soglasju nadzornega sveta javnega sklada z dne 8. 7. 2003 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02 in 58/03) se spremeni drugi odstavek 1. člena, ki se glasi:
»S tem aktom so določeni tudi: način reševanja vlog in prošenj za spreminjanje pogojev dodeljevanja spodbud, arhiviranje in poslovna tajnost ter obveščanje javnosti o dodeljevanju spodbud.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 18. člena, ki se glasi:
»Proti sklepu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri dodeljevanju razvojnih spodbud ni pritožbe.«
Črta se četrti odstavek 18. člena.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2003
Ribnica, dne 9. julija 2003.
Predsednik uprave
mag. Milan Pirman l. r.

AAA Zlata odličnost