Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2003 z dne 28. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2003 z dne 28. 8. 2003

Kazalo

3999. Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 12309.

Na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 58/02 - ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil*
1. člen
Ta pravilnik določa metode in postopke ugotavljanja skladnosti, ki obsega metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize za alkoholne pijače, jajca in jajčne izdelke, kis in razredčeno ocetno kislino, žita, mlevske in pekarske izdelke, testenine in hitro zamrznjeno testo, kakavova zrna, kakavove izdelke, čokoladi podobne izdelke, kremne izdelke, kekse in keksom podobne izdelke, sadne in zelenjavne izdelke, mesne izdelke, masti in olja, mleko in mlečne izdelke.
2. člen
(1) Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize za:
– alkoholne pijače so določene v prilogi 1, tega pravilnika,
– jajca in jajčne izdelke so določene v prilogi 2, tega pravilnika,
– kis in razredčeno ocetno kislino so določene v prilogi 3, tega pravilnika,
– žita, mlevske in pekarske izdelke, testenine in hitro zamrznjeno testo so določene v prilogi 4, tega pravilnika,
– kakavova zrna, kakavove izdelke, čokoladi podobne izdelke, kremne izdelke, kekse in keksom podobne izdelke so določene v prilogi 5, tega pravilnika,
– sadne in zelenjavne izdelke so določene v prilogi 6, tega pravilnika,
– mleko in mlečne izdelke so določene v prilogi 7, tega pravilnika.
(2) Fizikalno-kemijske analize za:
– mesne izdelke, masti in olja so določene v prilogi 8, tega pravilnika,
(3) Priloge iz prvega in drugega odstavka tega člena so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko uporabljajo tudi druge metode vzorčenja ter druge preverjene in znanstveno utemeljene metode za fizikalno-kemijske analize.
(2) Metode za fizikalno-kemijske analize iz prejšnjega odstavka morajo biti preverjene na naslednje parametre:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja zaznave,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi parametri po izbiri.
(3) Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti) iz tretje alinee prejšnjega odstavka se dobijo z med-laboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo, v skladu z mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o med-laboratorijskih preskušanjih.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji pravilniki:
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter kemičnih in fizikalnih analiz za kontrolo kakovosti sadnih in zelenjavnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 29/83, 37/88 ter Uradni list RS, št. 1/95, 59/99 in 9/01);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah kemičnih in fizikalnih analiz mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 32/83, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95, 59/99 in 62/03);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter kemičnih in fizikalnih analiz beljakovinskih izdelkov za živilsko industrijo (Uradni list SFRJ, št. 41/85, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah kemičnih in fizikalnih analiz kakavovih zrn, kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih izdelkov, bombonskih izdelkov, kremnih izdelkov, keksov in keksom podobnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 41/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter kemičnih in fizikalnih analiz alkoholnih pijač (Uradni list SFRJ, št. 70/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
– pravilnik o metodah za preskušanje kakovosti jajc in jajčnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 72/87, 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter o metodah fizikalnih in kemičnih analiz za kontrolo kakovosti žit, mlevskih in pekarskih izdelkov, testenin in hitro zamrznjenega testa (Uradni list SFRJ, št. 74/88 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
– pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah kemičnih in fizikalnih analiz za kontrolo kakovosti kisa razredčene ocetne kisline (Uradni list SFRJ, št. 26/89 in Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-16/2003
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EVA 2002-2311-0236
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 85/591/EGS, ki pomeni Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za monitoring živil, namenjenih človekovem prehranjevanju.

AAA Zlata odličnost