Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3645. Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm, stran 11410.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je Občinski svet občine Videm na 3. redni seji dne 25. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm
1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm (Uradni list RS, št. 3/03) se v
– LC 456241 Soviče–Repišče v dolžini 2551 m prekategorizira v JP št. 956870,
– LC 456271 Zg. Leskovec–Belavšek–Mala Varnica v dolžini 2774 m prekategorizira v JP št. 956880,
– LC 456291 Mala Varnica–Mali Okič–Veliki Okič–Cvetlin v dolžini 4750 m prekategorizira v JP št. 956890,
– LC 456441 Ljubstava–Vareja–Dravinjski Vrh v dolžini 3510 m prekategorizira v JP št. 956900,
– LC 456451 Zg. Leskovec–Strmec–Sp. Gruškovje v dolžini 3584 m prekategorizira v JP št. 956910,
– LC 456461 Zg. Leskovec–Trdobojci v dolžini 3408 m prekategorizira v JP št. 956920,
– LC 456491 Mala Varnica–Gasilska Trojka–Zg. Gruškovje v dolžini 4411 m prekategorizira v JP št. 956930.
2. člen
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) znaša 64,788 m (64,788 km).
3. člen
Skupna dolžina javnih poti (JP) znaša 158.057 m (158,057 km).
4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 654/03-27
Videm, dne 10. marca 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.