Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3644. Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe, stran 11410.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) 3. členom in 5. členom odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 3. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
I
S tem sklepom se kot izvajalca obvezne gospodarske javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda določa: KSP Ljutomer, d.o.o, Ormoška cesta 3/II 9240 Ljutomer.
II
Področje izvajanja javne službe iz I. točke tega sklepa velja za naselja v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, ki se oskrbujejo iz vodovoda katerega upravljalec je izvajalec javne službe iz I. točke tega sklepa.
Od 1. 1. 2004 dalje je področje izvajanja javne službe iz I. točke tega sklepa celotno območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
III
O izvajanju obvezne gospodarske javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda se z določenim izvajalcem iz I. točke tega sklepa sklene posebna pogodba.
IV
Sklep velja od dneva sprejema za čas dokler Občina Sv. Jurij ob Ščavnici ne bo na drugačen način uredila izvajanje navedene obvezne gospodarske javne službe.
Št. 35211-00001/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.