Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 11405.

Na podlagi 18. in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 14. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/99) se v 3. členu v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– da dijaki ob vpisu v 2. letnik srednje šole niso starejši od 18 let, študenti ob vpisu v drugi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 25 let, študenti podiplomskega študija ob vpisu v 1. letnik pa ne starejši od 30 let. Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko ustrezno višja.”
2. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Študenti, ki so v času srednješolskega ali dodiplomskega izobraževanja prejemali štipendijo za nadarjene, pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge.”
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku črta četrta alinea.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-5/03-4
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.