Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3638. Sklep o spremembah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 11404.

Na podlagi 70. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 14. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture
1. člen
V sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture št. 65-4/97 z dne 6. marca 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) se v seznamu javne infrastrukture na področju kulture:
1. v I. poglavju - Javni zavodi:
a) črta celotno besedilo pri zaporedni številki 17., 24., 26. in 28.;
b) nadomesti:
– pri zaporedni številki 1. besedilo »Knjižnica Bežigrad« z besedilom »Mestna galerija – enota Bežigrajska galerija«,
– pri zaporedni številki 4. besedilo »Vojkova 87, Lj.« z besedilom »Vojkova 87a, Lj.«, zaradi uskladitve lokacije z dejanskim stanjem in
– pri zaporedni številki 25. besedilo »Slovanska knjižnica« z besedilom »Mestni muzej Ljubljana«.«
2. v II. poglavju Kulturni in drugi domovi za kulturne dejavnosti ter dvorane za kulturne prireditve:
a) črta celotno besedilo pri zaporedni številki 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15. in 16.;
b) nadomesti:
– pri zaporedni številki 9. besedilo »Vojkova 87, Lj.« z besedilom »Vojkova 87a, Lj.«.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 627-64/02-10
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.