Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3636. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na Koroškem, stran 11403.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 7. redni seji, dne 3. 7. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Črna na Koroškem
1. člen
V statutu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) se 2. člen dopolni in spremeni:
IV. točka Vaška skupnost Javorje:
Območje Vaške skupnosti Javorje obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15.
Doda se nova točka IV a. Vaška skupnost Magdalena.
Območje Vaške skupnosti Magdalena obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 in 41.
Pri VI. točki Vaška skupnost Podpeca se doda » del naselja Podpeca od hišne številke 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 in 58«.
Pri VII. točki Vaška skupnost Topla – Šmelc se doda »del naselja Podpeca od hišne številke 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 a in 78«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na Koroškem začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02/99
Črna na Koroškem, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.