Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3626. Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih, stran 11360.

Na podlagi petega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih
1. člen
Ta pravilnik ureja preventivne ukrepe glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih.
2. člen
(1) Zaradi kontrole prisotnosti ostankov zdravil v mleku mora proizvajalec mleka na kmetijskem gospodarstvu zagotoviti preiskave najmanj enega vzorca mesečno.
(2) Vzorce se vzame v sklopu rednega naključnega vzorčenja, ki ga opravljajo nosilci dejavnosti odkupa mleka za ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih standardov v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora.
(3) Stroški vzorčenja in preiskav iz tega člena bremenijo proizvajalca mleka.
3. člen
(1) Kontrola prisotnosti kloramfenikola v mleku se vrši na podlagi monitoringa Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Kontrola iz prejšnjega odstavka se financira iz proračunskih sredstev VURS. V primeru pojava kloramfenikola v mleku se vzorčenje izvaja v skladu s prejšnjim členom, dokler se na podlagi vzorčenja v dveh zaporednih mesecih ne ugotovi, da mleko na kmetijskem gospodarstvu kloramfenikola ne vsebuje.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 39/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-361/2003-1
Ljubljana, dne 29. julija 2003.
EVA 2003-2311-0238
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano