Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003

Kazalo

2994. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, stran 7136.

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00, 26/01 in 56/02 – ZJU) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1. člen
Ostali delavci sodnega osebja po tem pravilniku so direktorji in vodje služb Vrhovnega sodišča RS, strokovni sodelavci služb Vrhovnega sodišča RS, upravno-tehnični delavci, revizorji, računovodski delavci, administrativni delavci in tehnični delavci.
Število posameznih poklicnih kategorij sodnega osebja iz prejšnjega odstavka določi predsednik Vrhovnega sodišča RS z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Skupno število sodnega osebja na sodišču ne sme presegati števila, ki je določen v tem pravilniku.
2. člen
Vrhovno sodišče RS ima:
enega sekretarja,
osem strokovnih sodelavcev in
štiriinpetdeset ostalih delavcev sodnega osebja.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih sodelavcev v centru za informatiko, upravno-tehničnih delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/95 in 67/01).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-5/2003
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
EVA 2003-2011-0036
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje