Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003

Kazalo

2769. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 6519.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03 in 44/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za plinsko olje za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov) in znaša za:
2.2. plinsko olje za ogrevanje           9.259 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-22
Ljubljana, dne 9. junija 2003
EVA 2003-1611-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik