Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003

Kazalo

2290. Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge - aviarna influenza, stran 5647.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
S K L E P
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna influenza
I
Da bi preprečili vnos kokošje kuge – aviarne influenze v Republiko Slovenijo, se iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke:
– domača in divja perutnina;
– valilna jajca;
– svež, nepredelan in toplotno neobdelan gnoj ali stelja, ki izvira od perutnine.
Iz posameznih provinc Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije, kjer so bili ugotovljeni primeri kokošje kuge, je poleg pošiljk iz prejšnjega odstavka prepovedan tudi uvoz živil, proizvodov, surovin, odpadkov in krme, ki izvirajo od domače in divje perutnine. Seznam provinc je dosegljiv na Veterinarski upravi Republike Slovenije in objavljen na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije.
II
Živila, proizvode, surovine, odpadke ter krmo, ki izvirajo od domače in divje perutnine, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije, veterinarski inšpektor odvzame. Takšne predmete je treba neškodljivo odstraniti oziroma uničiti.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna influenza (Uradni list RS, št. 29/03).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323–01–35/2003
Ljubljana, dne 13. maja 2003.
EVA 2003-2311-153
mag. Simona Salamon, dr. vet. med l. r.
v.d. generalne direktorice
VURS

AAA Zlata odličnost