Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003

Kazalo

2007. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov, stran 4790.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji, ki je bila dne 15. 10. 2002, sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/03) – v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine planov.
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedenimi v 1. členu tega odloka, se spremenijo meje namenskih površin, ki se urejajo z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci.
Na parcelah št. 702, 703, 704, 705 k.o. Lipa in parcelah 2730/1, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2735/1, 2736, 2822/1, 2821/1 in 2820/1 k.o. Melinci je predvidena gradnja dveh čistilnih naprav. Na delu parcele št. 2456/1 k.o. Beltinci je predvidena rekonstrukcija čistilne naprave v Beltincih.
3. člen
Sestavni del odloka so grafične priloge v merilu 1:2500 s prikazom navedenih parcel.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350/03-2002
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost