Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003

Kazalo

2005. Pravilnik o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov, stran 4773.

Na podlagi trinajstega odstavka 20. člena in drugega odstavka 34. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K*
o uradnih metodah jemanja vzorcev
za monitoring in inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov
1. člen
Pri monitoringu in inšpekcijskem nadzoru krme, dodatkov in premiksov se z namenom preverjanja skladnosti z zahtevami iz predpisov o zdravstveni ustreznosti krme, dodatkov in premiksov in iz predpisov o kakovosti krme, dodatkov in premiksov uporabljajo uradne metode jemanja vzorcev, določene s tem pravilnikom.
2. člen
Jemanje vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor, ki se nanaša na določanje sestavin, krmnih dodatkov ter nezaželenih in škodljivih snovi v krmi, dodatkih in premiksih z izjemo ostankov pesticidov in mikroorganizmov, se izvaja v skladu z metodami, opisanimi v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) O vsakem jemanju vzorcev se mora sestaviti zapisnik.
(2) Zapisnik o jemanju vzorcev mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in sedež organa, ki je vzel vzorec;
2. mesto in datum jemanja vzorcev;
3. oznako vzorca;
4. ime in podpis osebe, ki je jemala vzorce ter imena in podpise navzočih strank;
5. serijo, iz katere je bil odvzet vzorec;
6. količine posamičnih vzorcev;
7. način priprave skupnega vzorca;
8. količino skupnega vzorca;
9. način priprave zmanjšanega (reduciranega) vzorca (če je potrebno);
10. količino zmanjšanega (reduciranega) vzorca;
11. količino končnega vzorca;
12. v vzorcu zahtevane določitve sestavin oziroma krmnih dodatkov oziroma nezaželenih in škodljivih snovi.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 6. do 28. člena pravilnika o metodah jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Uradni list SFRJ, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 59/99 in 13/02-ZKrmi).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-01-14/2003
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
EVA 1998-2311-0033
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 76/371/EEC, ki pomeni Prvo direktivo Komisije z dne 1. marca 1976 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje za uradni nadzor krme

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti