Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2002, stran 4059.

Na podlagi 80. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 70/00, 100/00 in 51/02), in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 75. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Medvode (Uradni list RS, št. 59/96) je Občinski svet občine Medvode na 4. seji dne 1. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Medvode za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini 1.743,178.000 SIT in odhodke v višini 1.615,566.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov znaša 127,612.000 SIT.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih v višini 127,612.000 SIT. Stanje na računih ob koncu leta 2002 znaša 348,442.000 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 348,442.000 SIT se prenese v proračunske prihodke za leto 2003.
4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-51/03
Medvode, dne 1. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti