Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1445. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana državnega sveta, stran 4043.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev člana
državnega sveta
Republiška volilna komisija je skladno s 7. členom zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 in 11/03 – sklep US) ter s 5. točko prvega odstavka 37. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00 in 11/03 – sklep US), na podlagi zapisnika volilne komisije V. volilne enote, ki je ugotovila izid glasovanja na nadomestnih volitvah člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, na 36. seji dne 1. 4. 2003, ugotovila
rezultat glasovanja
ter izid volitev za člana državnega sveta na nadomestnih
volitvah, ki so bile 25. marca 2003
I
V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec),
število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       20
število oddanih glasovnic:                  20
število neveljavnih glasovnic:                 0
število veljavnih glasovnic:                 20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Rado Krpač                      7 glasov
2. Jožef Studenčnik                   5 glasov
3. Nikolaj Rudolf Kolar                4 glasove
4. Franc Hamler                      1 glas
5. Marjan Berložnik                    1 glas
6. Robert Brezovnik                    1 glas
7. Viktor Puhr                      1 glas
II
Za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov je bil izvoljen:
Rado Krpač, roj. 25. 4. 1953, stanujoč Dravograd, Trg 4. julija 61.
Št. 10-3/00-4/03
Ljubljana, dne 1. aprila 2003.
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
dr. Bojan Bugarič l. r.
Mirko Bandelj l. r.
dr. Franc Grad l. r.
Marko Štrovs l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.

AAA Zlata odličnost