Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1434. Zakon o dopolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-C), stran 3997.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona
o popravi krivic (ZPKri-C)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca 2003.
Št. 001-22-18/03
Ljubljana, dne 2. aprila 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POPRAVI KRIVIC (ZPKri-C)
1. člen
V zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 68/98 – odl. US, 11/2001, 87/2001 in 47/2002 – odl. US) se v 10. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2004.”
2. člen
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Zahteva za revizijo sodbe se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2004.”
3. člen
Vse zahteve iz 10. in 23. člena zakona, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo za pravočasne in se obravnavajo enako kot zahteve, ki bodo vložene po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/94-34/28
Ljubljana, dne 25. marca 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti