Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1165. Odlok o zakoniti predkupni pravici občine Dol pri Ljubljani, stran 3562.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 5. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zakoniti predkupni pravici občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Območja predkupne pravice so na vseh nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območjih obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
Območja predkupne pravice zajemajo planske celote B8 Beričevo, B9 Dol, M10 Vinje–Klopce–Senožeti, M11 Dolsko, ki so prikazani v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000 – dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990 in družbenega plana Občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990 – za območje Občine Dol pri Ljubljani.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35000-3/2003
Dol pri Ljubljani, dne 5. marca 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost