Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003

Kazalo

981. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilnih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3135.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/01) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 3. redni seji dne 26. 2. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 54/99 in 36/00).
2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 5. člena se znesek 20.000 SIT zamenja z zneskom 25.000 SIT in v drugi alinei prvega odstavka 5. člena se znesek 1.500 SIT zamenja z zneskom 2000 SIT.
3. člen
V drugem stavku prvega odstavka 6. člena se črta besedilo, ki sledi besedici »za« in se nadomesti z naslednjim besedilom:
                             SIT (neto)
– udeležbo na redni seji občinskega sveta          19.000
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta         10.000
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta                      10.000
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                       7.000
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se znesek »6.000 SIT« nadomesti z zneskom 7.000 SIT.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo, ki sledi besedici »sicer« in se nadomesti z naslednjim besedilom: SIT (neto)
– kot sejnina predsednika 19.000
– kot sejnina za člana 10.000.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-003-03/2003
Rogaška Slatina, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost