Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003

Kazalo

974. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih aktov , stran 3130.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 30. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je župan Občine Črnomelj dne 3. marca 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga prostorskih aktov
Javno se razgrne predlog:
1
a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990,
b) prostorskih ureditvenih pogojev – PUP za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji vrh in KS Petrova vas,
c) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00), območja KS Sinji vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95), območja KS Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95) in območje KS Stari trg (Uradni list RS, št. 39/94 in 35/97).
2
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo predloga se skličejo javne obravnave po krajevnih skupnostih. Javne obravnave organizirajo krajevne skupnosti in Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00017 /2002
Črnomelj, dne 3. marca 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost