Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

514. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana, stran 1786.

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Velika Polana na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
1. člen
Za podžupana Občine Velika Polana se imenuje Hozjan Jožef, roj. 3. 12. 1973, stanujoč Mala Polana 60.
2. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana, podžupan Hozjan Jožef.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-2/02
Velika Polana, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.