Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

512. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana, stran 1786.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 45. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Velika Polana na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 67/99) se peti odstavek v 21. členu spremeni in se glasi tako: Tajnik občinske uprave mora imeti izobrazbo najmanj VII. stopnjo pravne ali upravne smeri in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2-2/02
Velika Polana, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.