Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

511. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Markovci, stran 1786.

Na podlagi 16. in 39. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju Nadzornega odbora občine Markovci
1
Imenuje se Nadzorni odbor občine Markovci v naslednji sestavi:
1. TOPLAK Stanislav, Sobetinci 25, Markovci
2. KOVAČIČ Peter, Prvenci 16/a, Markovci
3. VIDMAJER Mateja, Zabovci 76, Markovci
4. VESENJAK Peter, Nova vas pri Markovcih 91, Markovci
5. TOPLAK Franc, Strelci 5, Markovci.
2
Predsednika nadzornega odbora izvoli nadzorni odbor izmed svojih članov na prvi seji.
3
Mandatna doba izvoljenih članov nadzornega odbora traja do izteka mandata sedanjega Občinskega sveta občine Markovci.
4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-02/03-2
Markovci, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.