Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

509. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2003, stran 1785.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – pop. sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 16/02 – sklep US, 51/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02), je Občinski svet občine Markovci na 3. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2003
I
Cena priključnine na KTV sistem Markovci za posameznega naročnika je 80.000 SIT + DDV.
Možno je odplačilo na 10 obrokov.
Priključnina se plača na transakcijski račun Občine Markovci.
II
Cena vzdrževalnine, ki zajema vse stroške v zvezi s kabelskim sistemom in razširjeno reprodukcijo, znaša 1.200 SIT + DDV.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2003.
Št. 380-05/02-4
Markovci, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.