Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

506. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija, stran 1781.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 1. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Idrija
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet občine Idrija, dobi sredstva iz proračuna Občine Idrija sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Idrija, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Idrija (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,5% sredstev, ki jih ima Občina Idrija opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 23/01).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2003.
Št. 02400-1/03
Idrija, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.