Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

505. Odlok o spremembi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija, stran 1781.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), prve alinee prvega odstavka 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 2. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
1. člen
V odloku o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 96/01) se v 8. členu besedilo »štiri člane« nadomesti z besedilom »šest članov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00200-3/01
Idrija, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.