Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

504. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ilova gora, stran 1781.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine Grosuplje na 3. redni seji dne 22. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ilova gora
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču pripisano v ZK vl. št. 162, parc. št. 877/2, pot v izmeri 1328 m2, k.o. Ilova gora.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-52/99
Grosuplje, dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.