Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

503. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh, stran 1781.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine Grosuplje na 3. redni seji dne 22. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo vpisano v ZK vl. št. 616, parc. št. 1210/3, pot v izmeri 162 m2.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 46500-08/98
Grosuplje, dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.