Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

500. Pravilnik o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja, stran 1777.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje, ki jih morajo v prometu izpolnjevati pecilni prašek, prašek za puding in vanilijev sladkor (v nadaljnjem besedilu: izdelki).
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz uvoza, ki se proizvajajo in dajejo v promet v posameznih državah članicah Evropske unije, če so skladne z njihovo nacionalno zakonodajo.
2. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pravilnikom.
3. člen
Pri proizvodnji izdelkov se lahko glede na tehnološko upravičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila, in arome v skladu s predpisom o aromah.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno odstopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POSEBNE DOLOČBE
a) Pecilni prašek
5. člen
Pecilni prašek je izdelek, ki se uporablja za vzhajanje testa oziroma za povečanje prostornine testa s sproščanjem plinov. Sestavljen je iz nosilca ogljikovega dioksida (natrijev hidrogen karbonat, kalijev karbonat, amonijev bikarbonat ali natrijev karbonat) in kislin (vinska kislina, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, fosforjeva kislina in lakton) ali njihovih soli.
Pri izdelovanju pecilnega praška se lahko kot redčilo uporablja samo škrob.
6. člen
Pecilni prašek z vanilinom mora vsebovati najmanj 1% vanilina oziroma temu ustrezno količino etilnega vanilina.
7. člen
Pecilni prašek je lahko v prometu samo kot predpakiran izdelek.
8. člen
Označba za pecilni prašek mora vsebovati tudi podatek, za kakšno količino moke se lahko uporabi označena količina pecilnega praška.
b) Prašek za puding
9. člen
Prašek za puding je izdelek, dobljen z mešanjem škroba in drugih ustreznih sestavin, bistvenih za okus in strjevanje pudinga.
Sestavina, ki je bistvena za okus pudinga, se mora označiti v imenu izdelka (npr. vanilijev, jagodni, itd.).
Pri izdelavi praška za puding se lahko uporabljajo pšenični, koruzni ali rižev škrob. Krompirjev škrob se lahko uporablja le, če je po posebni obdelavi primeren za ta namen.
Prašek za puding se lahko aromatizira z naravnimi, naravno identičnimi ali umetnimi aromani in barva z barvili za živila. Iz imena praška za puding mora biti razvidno, katere arome so bile uporabljene (npr. prašek za puding z okusom vanilije).
10. člen
Prašek za puding mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora praškast in brez kepic;
– vonj in okus morata ustrezati posamezni vrsti praška za puding;
– ne sme vsebovati tujih primesi.
11. člen
Prašek za puding, aromatiziran z vanilinom ali etilnim vanilinom, se lahko označi kot »prašek za puding z okusom vanilije«.
12. člen
Prašek za puding je lahko v prometu samo kot predpakiran izdelek.
c) Vanilijev sladkor
13. člen
Vanilijev sladkor je mešanica sladkorja in vanilije v prahu, ki mora vsebovati najmanj 10% vanilije v prahu.
14. člen
Vanilinov sladkor je mešanica sladkorja z vanilinom, ki mora vsebovati najmanj 1% vanilina. Namesto vanilina se lahko uporabi ustrezna količina etilnega vanilina.
Prepovedano je dajati v promet mešanico vanilijevega sladkorja z vanilinovim sladkorjem.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra 2003.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega roka uporabnosti.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 15. do 26. člena pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju (Uradni list RS, št. 56/99, 59/99-ZTZPUS in 2/00).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-01-43/2001
Ljubljana, dne 14. januarja 2003.
mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje