Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

499. Pravilnik o kakovosti gorčice, stran 1777.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti gorčice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje, ki jih mora v prometu izpolnjevati gorčica.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za gorčico iz uvoza, ki se proizvaja in daje v promet v posameznih državah članicah Evropske unije, če so skladne z njihovo nacionalno zakonodajo.
2. člen
Predpakirana gorčica mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pravilnikom.
3. člen
Pri izdelavi gorčice se lahko glede na tehnološko upravičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno odstopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirano gorčico morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POSEBNE DOLOČBE
5. člen
Gorčica je zmes, ki se dobi z mešanjem kisa ali tekočine, ki vsebuje ocetno kislino, in gorčičnih semen Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapsis alba ali gorčične moke, dobljene iz teh semen. Gorčica se lahko dobi tudi z mešanjem zgoraj naštetih semen in gorčične moke, ki so ji lahko dodana naslednja živila ali sestavine živil: vino, sadno vino, jedilna sol, sladkor, aromatične rastline in začimbe ter ekstrakti, pridobljene iz teh aromatičnih rastlin in začimb.
Gorčica, izdelana iz razredčene ocetne kisline, se mora označiti kot »gorčica z razredčeno ocetno kislino«.
Pri proizvodnji gorčice ni dovoljeno uporabljati sintetičnih eteričnih olj.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Gorčica mora biti proizvedena in označena v skladu s posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra 2003.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je gorčica, proizvedena pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega roka uporabnosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 9. in 10. člena pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju (Uradni list RS, št. 56/99, 59/99-ZTZPUS in 2/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-01-11/2002
Ljubljana, dne 14. decembra 2003.
mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje